Anasayfa / Evlilik / EVLİLİK DANIŞMANLIĞI NEDİR? / EVLİLİK DANIŞMANLIĞI, TEK EŞİN KATILIMIYLA DA YÜRÜTÜLÜR


  
EVLİLİK DANIŞMANLIĞI, TEK EŞİN KATILIMIYLA DA YÜRÜTÜLÜR

Evlilik terapisinde eşlerden ikisinin birden terapiye katılımı, terapi sürecini hızlandıran, olumlu sonuçların miktarını arttıran bir durumdur. Buna rağmen evlilik terapisine eşlerden ikisinin birden katılımı bir zorunluluk değildir. Evlilik terapisi, eşlerden sadece birinin eşlik etmesiyle de uygulanabilir.

Bazen eşlerden biri evlilikteki sorunları ifade eder, diğeri evlilikte sorun olmadığını savunur. Bu durumda sorun olduğunu düşünen eş, evlilik terapisine başvurmak için eşini ikna etmeye çalışır; çoğunlukla da başarısız olur! Hatta sorunu kabul etmeyen eşitarafından “Sorun bende değil, sende. Git sen iyileş!” benzeri suçlamalara maruz kalabilir. Bu durumda ise sorunlarını ifade eden eş için bir çifte-açmaz durumu ortaya çıkar: Evliliğindeki problemler için bir terapiste gitse, eşine karşı sorunun kendisinde olduğunu kabul edecektir. Gitmese ise mutsuzluğu devam edecektir. Aynı zamanda, “Bu evliliği kurtarmak için hep ben mi uğraşacağım?”gibi kızgınlık yaşatan bir önyargı da kendi içinde evlilik problemleri için bir terapiste başvurma kararını geciktirir.

Bazı evlilik problemleri yaşanan gelişimsel dönemle ya da yaşamın kattığı streslerin etkisiyle artış gösterebilir. Bu tip sorunlarda zamanla sıkıntıların azalmasına rastlanır. Ancak bunun dışındaki problemlerde, özellikle de gereğinden fazla uzadıysa, zaman ilişkilerde düzelmeye değil tam tersine daha farklı, çözümü zor başka problemlerin eklenmesine ve eşlerin birbirlerinden tamamen uzaklaşmasına yol da açabilir. Bu durumdan da sadece evlilik değil, kişiler ve ailedeki diğer üyeler de çok olumsuz etkilenir. (bakınız: “SORUNLU EVLİLİKLERİN SONUÇLARI” başlıklı yazı)

Bu noktada evliliğindeki sorunlar nedeniyle mutsuz olan kişinin ÖNCE KENDİNİ VE KENDİ İHTİYAÇLARINI düşünerek bir evlilik terapistine başvurmasında fayda vardır.

TEK KİŞİNİN KATILIMI EVLİLİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE NASIL KATKIDA BULUNUR?

1. Terapiye başvuran eş, sorunlarının çözümsüz olmadığına dair içgörü geliştirir.

2. Evlilikte sorunlar yaşanırken, sorunları tanımlayabilmek de, ifade edebilmek de, bu belirsizlik içinde çözümünü bulabilmek de çok zordur.  Terapiye başlayan eş için sorunun adı konulabilir, net bir şekilde tanımlanabilir ve ifade edilebilir hale gelir. Böylece sorunların çözümleri de daha görünür hale gelir.

3. İlişki içindeki kendimizi görmek, ilişkideki ötekini görmekten daha zordur. Çoğunlukla terapiye başlayan eş, sorunların oluşumunda ve sürekliliğinde kendi payını görebilir hale gelir. Kişinin kendi payını görebilmesi, “Senin hatan!” etrafında dönen çözümsüz tartışmalar yerine iki kişinin de ilişkinin çıkmazlarındaki kendi paylarına daha rahat bakabilir olmasına yardımcı olur. En azından, terapiye başlayan eş kendi üzerine düşen değişimi yapabildiğinde diğerinin de kendi payına bakmasını ve değiştirmesini zorunlu hale getirir.

4. Çoğunlukla başarıyla ilerleyen bireysel evlilik terapisinde, diğer eş belli bir noktada terapiye katılmayı kendiliğinden talep eder ya da terapistin davetini eşinin davetlerinden daha kolay kabul eder. Yani, bireysel başlayan evlilik terapisine süreç içerisinde her iki eşin de seanslara katılmaya başlamasına sık rastlanır.

5. Evlilik ilişkisinde terapiyle ilerleyen değişimde, eşlerden birinin değişimi, ötekinin değişimini de zorunlu hale getirir. Terapiye dahil olmasa da, eşlerden birinin değişimiyle diğerinin değişime eşlik etmeye başlaması sık gözlenen durumlardandır.

6. Her terapi sürecinde olduğu gibi, evlilik terapisinde de hem bireysel semptomlarda (örneğin kaygılar, olumsuz duygu ve davranış örüntüleri, çatışmalar ve düşünme biçimleri, v.s) hem de kişilerarası ilişkilerdeki değişimler hedeflenir. Evliliğin ortak alanında yaşanan problemler, “BEN” olarak hayatın başka alanlarında da çeşitli problemleri beraberinde getirir; benliği birçok yaşamsal düzlemde ve rolde zora sokar. Bu noktada yardım alan eş, ortak alana katkısının dışında benliğinde ve diğer yaşamsal rollerindeki uyumu ve huzuru yeniden yakalayabilir. 

SEÇİL ÖZBEKLİK, Uzman Psikolojik Danışman