Anasayfa / Evlilik / EVLİLİK DANIŞMANLIĞI NEDİR? / SORUNLU EVLİLİKLERİN SONUÇLARI


  
SORUNLU EVLİLİKLERİN SONUÇLARI

Evlilik her iki eşin de duygusal ve fizyolojik açıdan tatmin olabilmesine, evlilik ilişkisi içinde büyüyerek gelişebilmelerine yardımcı olabilecek kadar güçlü ve verimli bir ilişki şeklidir. Finansal zorlukların aşılmasında, sağlık koşullarının iyileştirilmesinde, yalnızlık, ekonomik belirsizlikler ve ilk ailede yaşanan zorluklar gibi konuların aşılmasında çok olumlu bir rol oynayabilir.

Her uzun süreli ilişkide olduğu gibi evliliklerde de bazı dönemler tartışmalar ve problemler artabilir. Bu tartışmalı dönemlerin bazıları evliliğin güçlenmesine ve altta yatan problemlerin fark edilmesi ve çözülmesine yardımcı olur. Bir başka deyişle evliliklerdeki kısa süreli yaşanan ve üstesinden gelinebilen problemler, evlilik ilişkisini kötüleştirmek yerine güçlendirir.

Buna rağmen, evlilik ilişkisinde uzun dönem devam eden çözülemeyen problemler, gereğinden sık yaşanan ve aynı konular etrafında dönen tartışmalar/kavgalar, eşlerin evlilik ilişkisi içinde mutlu olamamaları, sorunların çözümü için uğraşmak yerine sorunlar yokmuşçasına yaşanması hem eşlerin hem de çocuklarının psikolojik ve fizyolojik sağlıklarında çok olumsuz etkilere yol açabilir.  Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan güncel araştırmalar, sorunsuz ve mutlu giden evliliklere oranla eşlerin mutlu olamadığı sorunlu ve tartışmalı evliliklerde:
 
• Depresyon, yeme bozuklukları, kaygı bozuklukları gibi ruhsal rahatsızlıklara,
• Kanser, kalp ve damar hastalıkları, kronik ağrılar gibi fizyolojik rahatsızlara,
• Kazalara bağlı ölümlere,
• Şiddet, intihar ya da öldürme olaylarına,
• İş yaşantısında ve sosyal ilişkilerde bozulmalara,
• Çocuklarda ruhsal yada fizyolojik rahatsızlara,
• Çocuklarda ilişkisel yada bağlanma sorunlarına,
• Çocuklarda akademik problemlere,
• Ebeveyn-çocuk arasında sorunlu ve tartışmalı ilişkiler bulunmasına,
• Kardeşler arasında daha fazla ve çözümsüz tartışmalara / problemlere daha fazla

rastlandığını göstermektedir.

Dolayısıyla, kişilerin evliliklerinde mutlu olamayacaklarına inanmak, düzelme veya değiştirme şansına sahip olamayacakların düşünmek, buna rağmen yine de bu mutsuz evliliklerde kalmayı kabul etmek yerine, 

• Evliliklerinde sorun yaratan alanları fark etmeleri,

• Bu sorunların giderilmesinde gerekli ve yeterli çabayı gösterebilmeleri,

• Çözümde yetersiz kaldıklarını hissettiklerinde ise profesyonel yardım almaları hem kendilerinin hem de çocuklarının sağlığı açısından çok büyük önem taşır.

SEÇİL ÖZBEKLİK, Uzman psikolojik danışman