Anasayfa / Aile / AİLELER VE ANNE-BABALAR HAKKINDA EFSANELER / "ANNELER KUTSALDIR" efsanesi


  
"ANNELER KUTSALDIR" efsanesi
Anneler "kutsal" değildir… 

Annelerden “kutsal” olmalarını beklemek, onların hatasız, günahsız, muhteşem, adeta doğaüstü varlıklar olmalarını talep etmek anlamına gelir çoğu zaman. Bu beklenti ise yaptıkları hatalarda, hissettikleri yorgunluk, bitkinlik, güvensizlik, kararsızlık ve çaresizliklerde anneleri kolayca yargılayabilme hakkını beraberinde getirir. Hatta çocukların her türlü problemini annelerin kutsal ve muhteşem olamayışına atfetme yanılgısına düşürür.

Bu yanılgının anneler açısından ne kadar üzücü sonuçlara yol açabileceğini 1985’te yapılan bir araştırma çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.  Bu araştırmada önemli psikoloji ve psikiyatri dergilerinde sunulmuş 125 araştırmayı incelenmiştir. Bu incelemede yer alan 125 araştırmanın %82sinde, çocuklarda gözlenen yatak ıslatmaktan şizofreniye kadar 72 çeşit problemin kaynağının anne olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Daha da ilginci, bu araştırmalarda çocuğun problemlerinin gelişimi ile annenin çocuğuna sunabileceklerine olumlu ya da olumsuz etki edebilecek diğer faktörlerin (örneğin babanın rolü ve etkisinin, genetik etkilerin, çevrenin ve aile sisteminin etkilerinin, çocukların doğumdan itibaren getirdiği mizaç ve yatkınlıklarının) tümüyle göz ardı edildiği saptanmıştır. 

Hâlbuki anneler de her insan gibi etten-kemikten yaratılmış; ihtiyaçları, zaafları, zorlanmaları, beklentileri, hataları, mutlu ve mutsuz anları, iyi ve kötü günleri olan alelade kadınlardır. Kadınlar çocuk sahibi olduklarında “melek” kanatları takıp kutsallaşmazlar; “şeytan”a da dönüşmezler.

Annelerin kutsal olmayışını vurgulayışımın amacı annelerin çocukları için hissettikleri sonsuz sevgiyi görmezden gelmek, üstlenip de yerine getirdikleri görevin zorluğunu görmezden gelerek “annelik” işini hafife almak değildir. Anne olmak çok zor bir görevdir.

Anne olmak fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan bambaşka bir kimlik ekler kadına… Bu kimlik içinde 7 gün, 24 saat ve yaşam boyu süren, emekliliği veya istifa olasılığı bulunmayan bir iş çıkar ortaya.

Annenin bu zor görevi üstlenebilmesi ve gereğince yerine getirebilmesi için annenin de ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Diğer bir değişle bebeğini beslemek zorunda olan annenin, önce kendinin beslenebilmesi gereklidir. 

Kutsal” olanın ne beslenmeye ne de yardıma ihtiyacı vardır. Annelerin ise hem beslenmeye, hem de zaman zaman yardıma ihtiyacı olur.
 
SEÇİL ÖZBEKLİK
Uzman Psikolojik Danışman
SORULARINIZ İÇİN...
İLETİŞİM