Anasayfa / Aile / AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR? / AİLE DANIŞMANLIĞI NE ZAMAN GEREKLİDİR?


  
AİLE DANIŞMANLIĞI NE ZAMAN GEREKLİDİR?
Aile terapisinin gerekli ve faydalı olabileceği durumlar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Aile içinde yaşanan akut ya da kronik fiziksel rahatsızlıklar (örn: kanser, sakatlık, v.s.)  

2. Aile içinde yaşanan akut ya da kronik ruhsal rahatsızlıklar (örn: psikotik rahatsızlıklar, alkol-madde kullanımı, v.s)

3. Aile içi şiddet

4. Aile içinde ya da aile çevresinde, aileyi veya ailenin üyelerini olumsuz etkileyen değişimler ve stresler (örn: ölüm, maddi kayıplar, yer-adres değişiklikleri, boşanma, yeniden evlenme, v.s)

5. Aile içindeki roller ve sorumlulukların aile ve içinde yaşayan bireylerin tümüne faydalı olacak şekilde yapılandırılması (örn: aile içindeki işbölümü, sınırlar ve çerçevenin çizilmesi)

6. Evlilik problemleri

7. Çocuklarda gözlenen ancak aile içinde çözümü bulunamayan gelişimsel dönemlere (örn: iki yaş bunalımı, ergenlik, v.s.), akademik sürece (örn: ders başarısızlığı, sınav kaygısı, vs.) veya sosyal-ilişkisel veya psikolojik sorunlara (örn: arkadaşlık problemleri, korkular, kardeş kıskançlığı, davranış problemleri, v.s) bağlı problemler
SEÇİL ÖZBEKLİK
Uzman Psikolojik Danışman